TransProCon är en marknadsledande aktör inom projekt- och kontrakttransporter och har hela världen som arbetsfält. Med hjälp av både helägda och kommersiellt kontrollerade Ro/Ro- och Lo/Lo-fartyg, en operativ spetskompetens, innovativa tekniska lösningar och ett brett kontaktnät, har TransProCon byggt upp en bred transportportfolio som täcker de mest otillgängliga och komplicerade destinationer.

Inom segmentet projektlast består TransProCons kundkrets främst av flera stora nationella och internationella industriföretag som ställer höga krav på integrerade transportlösningar som inte bara involverar land och sjö, utan periodvis också tilläggsfunktioner som ”site-engineering”. Det kan till exempel vara rigging & sliding av tunga och/eller voluminösa komponenter.

Kontraktslasterna består främst av rullande gods. Den största delen omfattar internationella militärlaster och utrustning för fredsbevarande uppdrag som skeppas på av TransProCons och SOL-koncernens befraktade eller ägda fartyg.

Verksamheten står för en betydande andel av TransProCons verksamhet och utgör ett marknadssegment där TransProCon är marknadsledande. Kunderna finns framförallt inom Europas och Nordamerikas Försvarsministerier, samt FN.

Befraktning och operation av Ro/Ro-fartyg på period eller resebasis är ytterligare ett omfattande segment inom TransProCons verksamhet.

TransProCon bildades 1978 och har sedan dess transporterat ca 2,8 miljoner fraktton projektlaster och från 2000 ca 600 000 lm och ca 18 000 TEU militärlast.

Bifogade filer

Fyll i formuläret

Kontakta oss