För att kunna erbjuda snabba och effektiva transportlösningar, strävar TransProCon hela tiden efter att operera en flotta baserad på ägda fartyg, fartyg som kontrolleras på lång period, liksom fartyg som kontrolleras under kortare perioder.

RoRo

M/V Baltica

9HA2607 - Finsk flagg
Klass: Lloyds+100 A5 E4, ERS Solas-II, Reg 19, MC E4 AUT, IMO no: 8813154
Byggd 1990 på Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd - Ulsan/Korea

RoRo

M/V Vinterland

SLRP - Svensk flagg
Klass: Lloyds, Ice class 1A IMO no: 8515893
Byggd 1987 och konverterad 1995 på Blohm & Voss, Tyskland

Fyll i formuläret

Kontakta oss