SOL Continent Line är en liten, serviceinriktad organisation som fokuserar enbart på frakt. SOL erbjuder kostnadseffektiva transportalternativ med fem linjer som förbinder Finland och Sverige med Tyskland, Benelux och Storbritannien med inte mindre än 28 avgångar per vecka.

Det finns många fördelar. Framförallt kan du välja fler flexibla transportalternativ för trailers, containers och projektlaster. Vi kan dessutom erbjuda konkurrenskraftiga priser tack vare ett långsiktigt samarbete med skogsindustrin i Finland och Sverige. Miljömässigt ligger SOL i spetsen för framtida sjötransporter. Med effektiva fartyg och de hamnar vi verkar i, kan vi erbjuda intermodala transporter på vägen ut i Europa.

Vi arbetar också aktivt med att justera hastigheten för att minska bränsleförbrukningen till lägsta möjliga nivå och att välja det kortaste avståndet mellan Finland och Tyskland. Det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Continent Lines nätverk med fasta linjer, omfattande avgångar och rutter är ett prisvärt, säkert och effektivt sätt att transportera gods mellan stora och betydande hamnar i Bottenviken till kontinenten. Tack vare en rad samarbeten med andra linjer kan vi även erbjuda ännu mer flexibilitet och möjligheter för effektiva transporter från Finland och Sverige och ut i Europa.

Varje sträcka har sina fördelar

Ro-Ro-rutten Oulu-Kemi-Lübeck går direkt från Bottenviken till kontinenten och länkar strategiska hamnar i norra Finland med Tyskland och kontinenten. Vi har också en Ro-Ro-rutt som går från Oulu och vidare till Kemi och sedan Antwerpen och Zeebrugge för att till sist anlägga Tilbury länkar Norra Finland med både Kontinenten och Storbritannien.

Ro-ro-rutten Göteborg-Zeebrugge är pulsådern till Beneluxländerna och Frankrike och går från Nordens största hamn Göteborg direkt till Västeuropa, men även till kontinenten.

I samarbete med P&O Ferries länkar dessutom SOL Continent samman Storbritannien, Benelux och Skandinavien. På så sätt har våra kunder möjlighet att utnyttja den efterfrågade kombinationstrafiken Tilbury - Göteborg och Teesport- Göteborg.

Fyll i formuläret

Kontakta oss