Som bas för alla BAF beräkningarna ligger medelpriset för MGO i Rotterdam, enligt www.bunkerworld.com, räknat från den 21:e i föregående månad till den 20:e i innevarande månad. Ikraftträdande av BAF sker den 1:e i varje månad. Vi publicerar månadens BAF den 25:e månaden innan den skall gälla.

 

SECA BAF, PER LASTMETER:
  Oktober September
Göteborg/Zeebrugge € 2,27 € 1,80
Lübeck/Göteborg € 2,21 € 1,97
Uleåborg/Kemi/Lübeck € 6,98 € 6,23

Uleåborg/Kemi/Husum/Antwerpen/
Zeebrugge/Tilbury/Göteborg

€ 12,86 € 11,49
     
SECA BAF P&O     
Zeebrugge/Tilbury € 21,84/enhet € 18,93/enhet
Zeebrugge/Teesport € 32,31/enhet € 27,94/enhet
Zeebrugge/Hull € 56,43/enhet € 48,85/enhet

 

Fyll i formuläret

Kontakta oss