Som bas för alla BAF beräkningarna ligger medelpriset för MGO i Rotterdam, enligt www.bunkerworld.com, räknat från den 21:e i föregående månad till den 20:e i innevarande månad. Ikraftträdande av BAF sker den 1:e i varje månad. Vi publicerar månadens BAF den 25:e månaden innan den skall gälla.

 

SECA BAF, PER LASTMETER:
  Mars Februari
Göteborg/Zeebrugge € -0,16 € 0,20
Uleåborg/Kemi/Lübeck € 3,45 € 4,39

Uleåborg/Kemi/Husum/Antwerpen/
Zeebrugge/Tilbury/Göteborg

€ 6,35 € 8,08

 

Fyll i formuläret

Kontakta oss