Som bas för alla BAF beräkningarna ligger medelpriset för MGO i Rotterdam, enligt www.bunkerworld.com, räknat från den 21:e i föregående månad till den 20:e i innevarande månad. Ikraftträdande av BAF sker den 1:e i varje månad. Vi publicerar månadens BAF den 25:e månaden innan den skall gälla.

 

SECA BAF, PER LASTMETER:
  December November
Göteborg/Zeebrugge € 2,60 € 2,97
Lübeck/Göteborg € 2,29 € 2,60
Uleåborg/Kemi/Lübeck € 7,24 € 8,22

Uleåborg/Kemi/Husum/Antwerpen/
Zeebrugge/Tilbury/Göteborg

€ 13,34 € 15,15
     
SECA BAF P&O     
Zeebrugge/Tilbury € 22,57/enhet € 25,54/enhet
Zeebrugge/Teesport € 33,86/enhet € 37,86/enhet
Zeebrugge/Hull € 58,32/enhet € 66,04/enhet

 

Fyll i formuläret

Kontakta oss