Som bas för alla BAF beräkningarna ligger medelpriset för MGO i Rotterdam, enligt www.bunkerworld.com, räknat från den 21:e i föregående månad till den 20:e i innevarande månad. Ikraftträdande av BAF sker den 1:e i varje månad. Vi publicerar månadens BAF den 25:e månaden innan den skall gälla.

 

SECA BAF, PER LASTMETER:
  December November
Göteborg/Zeebrugge € -0,55 € -1,01
Uleåborg/Kemi/Husum/Lübeck € 3,02 € 2,40

Uleåborg/Kemi/Husum/Göteborg/
Antwerpen/Zeebrugge/Tilbury/Oxelösund

€ 5,57 € 4,42

 

Fyll i formuläret

Kontakta oss