Som bas för alla BAF beräkningarna ligger medelpriset för MGO i Rotterdam, enligt www.bunkerworld.com, räknat från den 21:e i föregående månad till den 20:e i innevarande månad. Ikraftträdande av BAF sker den 1:e i varje månad. Vi publicerar månadens BAF den 25:e månaden innan den skall gälla.

 

SECA BAF, PER LASTMETER:
  Augusti Juli
Göteborg/Zeebrugge € 1,68 € 1,82
Lübeck/Göteborg € 1,96 € 2,11
Uleåborg/Kemi/Lübeck € 6,19 € 6,67

Uleåborg/Kemi/Husum/Antwerpen/
Zeebrugge/Tilbury/Göteborg

€ 11,40 € 12,29
     
SECA BAF P&O     
Zeebrugge/Tilbury € 16,49/enhet € 17,86/enhet
Zeebrugge/Teesport € 27,18/enhet € 29,47/enhet
Zeebrugge/Hull € 47,53/enhet € 49,88/enhet

 

Fyll i formuläret

Kontakta oss