Som bas för alla BAF beräkningarna ligger medelpriset för MGO i Rotterdam, enligt www.bunkerworld.com, räknat från den 21:e i föregående månad till den 20:e i innevarande månad. Ikraftträdande av BAF sker den 1:e i varje månad. Vi publicerar månadens BAF den 25:e månaden innan den skall gälla.

 

SECA BAF, PER LASTMETER:
  Juni Maj
Göteborg/Zeebrugge € 1,31 € 0,40
Uleåborg/Kemi/Lübeck € 5,84 € 4,17

Uleåborg/Kemi/Husum/Antwerpen/
Zeebrugge/Tilbury/Göteborg

€ 10,77 € 7,69
     
SECA BAF P&O     
Zeebrugge/Tilbury € 14,97/enhet € 9,71/enhet
ZeebruggeTeesport € 23,23/enhet € 15,15/enhet
Zeebrugge/Hull € 41,37/enhet € 25,58/enhet

 

Fyll i formuläret

Kontakta oss