Både reguljär linjetrafik och specifica fraktuppdrag

Chipolbrok´s (Chinese-Polish Joint Stock Shipping Co:s) huvudsakliga uppgift är att länka samman två kontinenter med reguljär linjetrafik i tvåveckorsintervaller.

Idag trafikeras ett vidare geografiskt område, från Skandinavien, Europa till Mellanöstern, Sydostasien, USA och från USA till Fjärran Östern. Extra tonnage kan erbjudas på begäran för fraktuppdrag till och från hamnar som saknar linjetrafik.

Tidtabell för Chipolbrok
Tidtabeller (pdf): 

Fyll i formuläret

Kontakta oss