Både reguljär linjetrafik och specifica fraktuppdrag

Chipolbrok´s (Chinese-Polish Joint Stock Shipping Co:s) huvudsakliga uppgift är att länka samman två kontinenter med reguljär linjetrafik i tvåveckorsintervaller.

Idag trafikeras ett vidare geografiskt område, från Skandinavien, Europa till Mellanöstern, Sydostasien, USA och från USA till Fjärran Östern. Extra tonnage kan erbjudas på begäran för fraktuppdrag till och från hamnar som saknar linjetrafik.

Tidtabell för Chipolbrok

Skandinavien/Europa - Mellanöstern - Fjärranöstern

Fartyg/Resa PADEREWSKI/12 C-P MOON/79 C-P SUN/80
St Petersburg** 3/7 24/7 4/9
Bilbao   4/7  
Rotterdam   25/7  
Antwerp 8/7 1/8 9/9
Hamburg 19/7 5/8 5/9
Klaipeda 13/7    
Emden 25/7    
Mumbai 17/8 27/8 2/10
Singapore 27/8 6/9 12/10
Jakarta 31/8* 10/9* 16/10*
Leam Chabang 4/9* 14/9* 20/10*
Kaohsiung 3/9    
Shanghai 7/9 20/9 21/10
Masan 11/9    
Yantai 14/9    
Busan   23/9 (24/10)
Penglai   (27/9)  
Dalian 17/9    

* Jakarta and Laem Chabang(approx.date) Carrier's option for t/s via Singapore **St. Petersburg: Carrier's option for t/s via Antwerp (approx. date)
Dalian* = Changxing Island Hengli Terminal
Ports with ( ) are under working, but haven't been fixed.

Tidtabeller (pdf): 

Fyll i formuläret

Kontakta oss