I över hundra år har vi strävat efter att förbättra vår service, våra produkter och tjänster för att våra uppdragsgivare ska få kunna utveckla sina affärer och stärka sin konkurrenskraft. Och det ger vi aldrig avkall på.

Det ställer förstås sina krav. Vi måste vara flexibla och snabba med korta beslutsvägar. Och inte inte minst hitta okonventionella lösningar. Oavsett vilken last vi ska transportera. I en entreprenörsdriven koncern ligger det i blodet.

Idag erbjuder vi Ro-ro-linjeoperation, transporter av projektlast och styckegods, agentverksamhet samt kommersiella och tekniska management-uppdrag.

Vi försöker också hitta fördelar genom att våra olika affärsområden samverkar. Och arbeta engagerat och effektivt nära våra kunder. Vi har en lång tradition av ett affärsmannaskap där det personliga ansvaret och frihet för alla medarbetare får stort utrymme. Vår övertygelse är att det är medarbetarna som gör skillnaden. Tillsammans utvecklar vi vår service och vårt erbjudande.  Det kännetecknar alla bolag i koncernen.

Vi strävar alltid efter att hitta bästa möjliga lösningar på snabbast möjliga sätt. När vi gör skillnad för våra kunder då har vi också en bra affär. För alla parter. Och det gör vi ofta, det visar våra mätningar. Och vår utveckling.

Om oss

Tillför värde för våra kunder

Vi strävar alltid efter att hitta så effektiva lösningar som möjligt på de logistikproblem vi ställs inför. Lösningar som våra kunder drar nytta av och som alla tjänar på. Det är så vi bygger nära och långsiktiga relationer. Som de entreprenörer vi är söker vi alltid aktivt efter nya möjligheter. Både på existerande marknader och hittar samverkansfördelar mellan de olika affärsområdena inom bolaget.

Cargo is king

För våra kunders last och dess säkerhet är en effektiv transport viktig. Vi skapar lösningar som tillför värde och gör skillnad, oavsett vilken typ av last som vi ombeds att ta hand om.

Organisation

SOL är ett privatägt företag genom Scanmer AB.

Administrationen av SOL och våra dotterbolag är samlade under samma tak i Klippan, Göteborg. Här har vi skapat ett arbetsklimat som är öppet och ärligt med korta beslutsvägar, vilket är viktigt för oss. I huset finns en betydande kärna av kunskap och erfarenhet. För att ta tillvara dem står dörren öppen för varje anställd som vill lufta nya idéer för ledningen.

Miljöpolicy

Vi är medvetna om att vår kärnverksamhet har en påverkan på miljö.

All verksamhet som utförs av SOL följer tillämpliga miljö bestämmelser och normer. SOL strävar kontinuerligt till att införa förbättringar i vår verksamhet – det huvudsakliga målet är att förminska vår energiförbrukning. Vi är hängivna till att optimera våra resurser och att tillhanda ge säkra transportlösningar för att minimera vår miljöpåverkan. Utifrån karaktären av vår verksamhet kommer vårt huvudsakliga fokus att ligga i luftföroreningar, föroreningar i havet och avfalls hantering.

Vår miljöpolicy har förmedlats till alla SOL anställda för att öka medvetenheten om utmaningarna gällande miljön.

Socialt engagemang

Vi anser att en viktig uppgift för ett företag är att ta sitt samhällsansvar genom att på olika sätt hjälpa de som behöver en hjälpande hand. Vi är därför stolta över att samarbeta med följande organisationer:

Vår Historia

1911. Svenska Levant Linjen startas av Dan Broström genom Tirfing Rederi AB och den första resan görs av M/S Upland från Göteborg sent i september.

1927. Rederiet byter namn till Svenska Orient Linien.

1938. Kylförvarade färska vindruvor fraktas för första gången till England och de skandinaviska länderna.

1948. Jaffa-apelsiner börjar fraktas. Svenska Orient Linien är delaktig i introduktionskampanjen.

1969. M/S Trojaland transporterar Thor Heyerdals papyrusbåt Ra från Egypten till Marocko.

1984. Transatlantic tar över Broströms hela linjeoperation.

1993. Svenska Orient Linien förvärvas av Bylock & Nordsjöfrakt.

1997. Svenska Orient Linien introduceras på den svenska börsmarknaden.

2000. Linjeoperatören SolNiver bildas tillsammans med Scan Orient Shipping.

2003. Imperial Shipping Ltd och Navalmar Lda köper Svenska Orient Linien, som avregistreras från börsmarknaden.

2005. Hansa Shipping, med linjetrafik till bland annat Kina, integreras i gruppen.

2006. Imperial Shipping Ltd blir ensam ägare till Svenska Orient Linien och linjeservicen mellan norra Europa och Medelhavet hanteras återigen på egen hand av Svenska Orient Linien.

2007. SOL Forwarding Service startas. Svenska Orient Linien är den officiella sponsorn i slutskedet av restaureringen av fyren Pater Noster och sköter transporten till ursprungsplatsen vid det steniga skäret Hamneskär utanför Marstrand. Inhouse ship management som hanterar 10 av koncernens fartyg.

2008. I december förvärvas Sky Transport, Sveriges största privatägda speditör.

2009. SOL North Europe Service, SNES, startar i januari. SOL Ahlmark Lines, SAL, startar i december.

2010. SOL Continent Line startar i november.

2012. SOL Continent Line förvärvar linjen Hangö-Rostock samt tre fartyg från Scandlines i september.

2014. SOL Continent Line utöker med nya rutter mellan Sverige, Finland, Tyskland, Benelux-länderna och Storbritannien.

2019. SOL och Wallenius bildar gemensamt rederi – WALLENIUS SOL – som driver en linjeservice från fem hamnar i Bottniska viken till och från Europa/UK.

2020. SOL blir majoritetsägare i Scandinavian Logistics Partners, Scanlog.

Våra affärsområden

Liner Services

Vi bedriver linjetrafik mellan Skandinavien, kontinenten, Storbritannien, Baltikum samt norra Afrika och östra Medelhavet. Vi kan erbjuda ett flexibelt tonnage, tillämpat för all typ av last, på en regelbunden basis genom våra konventionella fartyg. Vår konkurrenskraftiga service är baserad på erfaren besättning och högsta isklass över de 100år som vi har bedrivit verksamhet. Vår lokalkännedom och nätverk är omfattande och har varsamt byggts upp under åren.

Project & Contract Cargoes

Vi sköter transport av projektlast och militära transporter, samt chartrar och sköter linjeoperationen av RoRo- och LoLo-fartyg. Vi är också tonnage-leverantör åt större rederier. Våra avancerade tekniska lösningar och engagerade, kompetenta personal har gett oss en förtjänad ledande position på marknaden.

Joint Ventures

WALLENIUS SOL - Tillsammans med Wallenius har SOL bildat gemensamt rederi som driver en linjeservice från fem hamnar i Bottniska viken till och från Europa/UK.
SCANDINAVIAN LOGISTICS AB - Svenskt logistik företag med fokus på internationella transport lösningar för skandinavisk export och import.

 

Fyll i formuläret

Kontakta oss