09 May, 2019
SOL Continent Line

Bästa kunder på linjen Göteborg – Zeebrugge

SOL Continent Line har bedrivit försäljning och marknadsföring av Linjen Göteborg – Zeebrugge på uppdrag av Stora Enso sedan november 2014, på de fartyg som tidsbefraktats av Stora Enso.

Stora Enso har nu aviserat att man ifrån mitten av juni månad inte längre kommer att chartra fartyg för trafik mellan Göteborg och Zeebrugge. Då fartygen inte längre finns att tillgå försvinner förutsättningen för SOL Continent Line att sälja frakt på denna linje.

Vi tvingas därför tyvärr informera er om att trafiken mellan Göteborg och Zeebrugge avslutas per den 17 juni 2019.

Det har varit en fantastiskt spännande resa vi gjort tillsamman med Er kunder i både med och motgång.

SOL Continent Line är innerligt ledsna för den uppkomna situationen och hoppas på er förståelse under rådande omständigheter. Enligt uppgift så kommer utökad kapacitet på traden som tillhandahålls av andra rederier att hantera marknadens behov.

Självklart så står vi till ert förfogande för att svara på frågor efter bästa förmåga. Befintlig turlista och service förändras inte före ovansagda datum.

Vi tackar för de åren vi fick förtroende att jobba tillsammans med er på linjen Göteborg Zeebrugge och ser fram emot fortsatt samarbete i vår övriga trafik.

Med vänliga hälsningar,

Ragnar Johansson
VD
SOL Continent Line AB
 

Fyll i formuläret

Kontakta oss