10 Jan, 2020
SOL
Svenska Orient Linien, SOL, blir ny majoritetsägare i logistikföretaget Scandinavian Logistics Partners, Scanlog. Rederiet har tidigare ägt 20 procent av aktierna i företaget, men utökar nu ägandet till drygt 50 procent.
– Med SOL får Scanlog en stark majoritetsägare som kan hjälpa oss att fortsätta vår snabba tillväxt. Att SOL tar det här steget visar att de tror på oss, och det ser vi som ett kvalitetsbevis säger Mathias Wideroth, styrelseordförande och grundare av Scanlog.

 

Scanlog hoppas också att SOL ska bidra till företagets utveckling genom sin kompetens. Med två styrelsemedlemmar från logistikbranschen och en gedigen kunskap om sjötransporter ser man att den nya huvudägaren kan tillföra mycket. Från SOLs sida ser man också en tydlig nytta med ägandet i Scanlog:

– Vi noterar att flera av våra kunder vill ha logistikleverantörer som har förmågan och kompetensen att leverera logistiktjänster från dörr till dörr, konstaterar Michael Kjellberg, styrelseordförande i SOL. Vi säljer inte den tjänsten eftersom vi fokuserar på kaj till kaj men ser fram emot att genom Scanlog få möjligheten att också hjälpa våra kunder med förfrågningar som handlar om multimodala transporter.

Drivkrafterna bakom SOLs beslut om att utöka ägandet från 20 till drygt 50 procent var företagens gemensamma engagemang kring hållbarhetsfrågor och att båda företagen fokuserar på kunderna och deras gods, snarare än själva transportslagen.

 Från vänster: Mathias Wideroth, styrelseordförande i Scanlog och Michael Kjellberg, styrelseordförande i SOL.


Hållbarhetsperspektivet är oerhört viktigt för båda bolagen. Många företag har kommit långt i sitt eget miljöarbete och de senaste åren har transporterna varit i fokus. Scanlogs affärsmodell bygger på Ansvarsfull Logistik – ökad kostnadseffektivitet, minskad miljöpåverkan och ansvar för levererad kvalitet. Exempel på detta är Scanlogs arbete med att optimera transportvägar, kapacitetsutnyttjande och transportmedel, vilket gjort Scanlog till en betydande järnvägstransportör. Scanlog klimatkompenserar dessutom all flygfrakt, helt kostnadsfritt, för kunderna.

Även SOL har tidigare i år gjort stora satsningar på hållbara transporter genom sitt hälftenägande i det nystartade rederiet WALLENIUS SOL. Det nya rederiet kommer 2021 att transportera gods i Östersjöregionen med några av världens modernaste isklassade LNG-drivna fartyg. De nya fartygen kommer bland annat minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent och bränsleförbrukningen med 50 procent per transporterad enhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Ragnar Johansson
Verkställande direktör,
Svenska Orient Linien AB
Tel: +46 (0)31 354 40 41
Tel vxl: +46 (0)31 354 40 00
E-post: ragnar.johansson@sollines.se
Mattias Ljungberg
Verkställande direktör,
Scandinavian Logistics Partners AB
Tel: +46 (0)40-10 44 88
Mobil: +46 (0)72-513 26 16
E-post: mattias.ljungberg@scanlog.se
Om SOL och Scanlog  
Svenska Orient Linien AB (sollines.se) är en privatägt rederi- och logistikkoncern (SOL) med verksamhet som innefattar linjetrafik med bulkbåtar mellan Skandinavien och Baltikum till Nordafrika och Östra Medelhavet. SOL erbjuder också projektlaster och militära transporter och är tonnage-leverantör genom dotterföretaget TransProCon. Tillsammans med Walleniusrederierna äger SOL även rederiet WALLENIUS SOL, som driver en linjeservice från Bottniska viken till och från norra Europa och UK. Teknisk- och crew management tillhandahålls genom hälftenägda bolaget AdMare Shipmanagement. SOL-koncernen omsätter ca 1,2 miljarder kronor och har sitt huvudkontor i Göteborg. Scandinavian Logistics Partners AB (scanlog.se) är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på internationella transporter på järnväg, sjö, bil och flyg. Vi brinner för Responsible Logistics - en ansvarsfull logistik fokuserad på kostnadseffektivitet, minskad miljöpåverkan och hög kvalitet. Scanlog har ett fyrtiotal medarbetare på fyra kontor i Sverige, omsätter ca 400 mkr och blev av Dagens Industri utnämnt till Gasellföretag 2017, 2018 och 2019. Scanlog är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO.
se_-_pressmeddelande_-_sol_blir_ny_majoritetsagare_i_scanlog.pdf

 

Fyll i formuläret

Kontakta oss