07 Sep, 2020
SOL

SOLs vd Ragnar Johansson har av regeringen utsetts till ny styrelseledamot i Svenska Skeppshypotek, som har till uppgift att bidra med finansiering och rådgivning för att stärka, utveckla och föryngra den svenska handelsflottan. 

Svenska Skeppshypoteks ordförande Michael Zell välkomnar Ragnar Johanssons breda erfarenhet från sjöfartsnäringen, vilken omfattar allt från uppdrag ombord till nyckelposter inom olika rederier och uppdrag för näringen.

– Svensk Skeppshypotekskassas betydelse för svensk sjöfart är avgörande och jag är både stolt och glad för att jag får vara med och bidra till dess framtid. Sjöfarten måste ställa om till en hållbar utveckling och i detta arbete som kräver stora investeringar har Skeppshypotek an avgörande roll, säger Ragnar Johansson

Läs mer på Svenska Skeppshypoteks webb

Fyll i formuläret

Kontakta oss