10 Jan, 2018
SOL

Svenska Orient Linien går före, bygger på vattenvägens potential och utreder nu förutsättningarna för en ny konkurrenskraftig och miljöeffektiv containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn. Den blir i så fall Sveriges första sjöfartsbaserade containerpendel inrikes och innebär något helt nytt för transportsystemet. Trafiken bygger på den småskaliga IMO-sjöfartens fördelar i form av frekvens, precision och lastkapacitet. Två avgångar per vecka, i vardera riktning, planeras.

– Vi ser att framtiden tillhör dem som vill ta ansvar och förstår värdet av ett aktivt hållbarhetsarbete, säger Ragnar Johansson, vd Svenska Orient Linien. Därför är vi intresserade av att vara med och utveckla den småskaliga IMO-sjöfarten och erbjuda marknaden en sjöfartsbaserad containerpendel inrikes. Det betyder att en ny typ av transport- och logistiklösningar är på frammarsch. 

Det tänkta upptagningsområdet blir Inledningsvis främst östra Värmland (Möckelnområdet), västra Örebro län samt södra Dalarna. Kunderna finns inom skogs- och gruvnäringen med betydande exportbehov och inom detaljhandeln med stora importvolymer av livsmedel och konsumtionsvaror. 

Initiativtagare till den nya servicen är Kristofer Andrén och Lars Rexius, båda med lång och gedigen erfarenhet inom olika typer av sjöfart och transport- och logistiklösningar. Under 2017 har marknadsförutsättningarna analyserats och projektet är väl förankrat lokalt och regionalt. 

Som operatör och ägare erbjuder SOL en stabil organisation med idag fyra verksamhetsplattformar med Ro-ro- linjeoperation, transporter av projektlast och styckegods, agentverksamhet samt kommersiella och tekniska managementuppdrag. Företaget har i över 100 år vässat sina kunderbjudanden. Det kännetecknas av korta beslutsvägar och kvalitet, flexibilitet och entreprenörsanda.

För mer information kontakta:
Ragnar Johansson, vd Svenska Orient Linien AB, tel 031-354 40 00
Kristofer Andrén, containerpendelprojektet, tel 073-38 81 10 20

Fyll i formuläret

Kontakta oss