• English
  • Deutsch
  • Svenska

SOL

SOL Continent Line

Om SOL Continent Line

SOL Continent Line är en liten, serviceinriktad organisation som fokuserar enbart på frakt. SOL erbjuder kostnadseffektiva transportalternativ med fem linjer som förbinder Finland och Sverige med Tyskland, Benelux och Storbritannien med inte mindre än 28 avgångar per vecka.

Fördelarna är många. Du får mer flexibla transportalternativ att välja mellan för trailers, containers och projektlaster till mycket konkurrenskraftiga priser, tack vare ett långsiktigt samarbete och förtroende vi fått av bland annat skogsindustrin i Finland och Sverige. Miljömässigt ligger SOL i spetsen för framtida sjötransporter, både när det gäller effektiva fartyg och hamnar vi verkar i, vilket gör det möjligt för intermodala transporter, flexibilitet och snabb tillgång till motorvägarna i Europa. Men också ur ett hållbarhetsperspektiv för att kunna justera hastigheten för lägsta bränsleförbrukning och verka på det kortaste avståndet mellan Finland och Tyskland.

HANGÖ - ROSTOCK Kortaste vägen mellan Finland och Tyskland där du sparar både tid och sträcka. Trafikeras av tre fartyg med fem avgångar från varje hamn varje vecka. Kapacitet: 2170 lastmeter per avgång.

OULU - KEMI - LÜBECK RoRo-rutt direkt från Bottenviken till kontinenten. Linjen länkar strategiska hamnar i norra Finland direkt till Tyskland och kontinenten. Trafikeras av tre fartyg med två sydgående avgångar och en norrgående varje vecka. Kapacitet: 2774 lastmeter per avgång.

OULU - KEMI - LÜBECK - ANTWERPEN - ZEEBRUGGE -TILBURY RoRo-rutt från norr till väst utan omlastning. Via denna linje når du flera strategiskt placerade hamnar i Belgien och England, med möjlighet till intermodala transporter på kontinenten och Storbritannien. Trafikeras av två fartyg med veckovis avgång från varje hamn. Kapacitet: 2774 lastmeter per avgång.

GÖTEBORG - ZEEBRUGGE RoRo-rutten från Nordens största hamn direkt till Västeuropa. Pulsåder till Beneluxländerna och Frankrike, men även till kontinenten. Trafikeras av två fartyg med fyra avgångar i veckan från varje hamn. Kapacitet 2600 lastmeter per avgång.

TILBURY - GÖTEBORG RoRo-rutt för effektiva transporter från södra England till Göteborg, den största hamnen i Skandinavien. Trafikeras av två fartyg med en avgång i veckan. Kapacitet: 2774 lastmeter per avgång.


(klicka på kartan för att förstora)