04 Jul, 2017
SOL

Svenska Orient Linien ser tillbaka på ett framgångsrikt första halvår 2017. Linjerna mellan Storbritannien, BeNeLux och Skandinavien såväl som övriga tjänster är väl utnyttjade och framtidsutsikterna för de kommande månaderna är goda. SOL har under de senaste sex månaderna upplevt en stark tillväxt i tredjepartslast på linjerna mellan Göteborg och Zeebrugge (+88 procent), norra Finland och Lübeck (+42 procent) samt norra Finland och Nordsjön (+23 procent), jämfört med samma period föregående år.

“De senaste sex månaderna har varit väldigt positiva för SOL. Våra tre huvudsakliga RoRo-linjer har visat stark tillväxt, framförallt så har linjen mellan Göteborg och Zeebrugge drivit tillväxten. Vi kommer att fortsätta leverera bästa möjliga service för existerande och nya kunder och partners. Det pågående gynnsamma samarbetet med P&O Ferries är ett bevis på denna utveckling”, säger Ragnar Johansson, VD på Svenska Orient Linien AB. “Vårt nya fartyg Freyja påbörjade sin jungfrufärd från Göteborg den 2 juli. Med det nya fartyget på rutten är vi väl förberedda för framtiden och kan möta våra kunders starka efterfrågan på bästa möjliga sätt”, fortsätter Ragnar Johansson.

Den ökade efterfrågan består exempelvis av flexibla och snabba logistiklösningar för Nordsjön och Östersjön samt täta avgångar och enkla bokningsmöjligheter. SOL arbetar med att förbättra sin konkurrenskraft vad gäller tjänster och antal linjer för dess trailer-, container och projektlastkunder.

Fill in the form

Contact us